Služby

Poskytujeme škálu služieb v spojitosti s 


- prenájom nehnuteľností a všetky služby spojené s prenájmom,

- predaj nehnuteľností a všetky služby spojené s ich predajom, 

- prípravné práce a služby spojené s realizáciou stavby,

- samotnú stavebnú činnosť a rekonštrukcie existujúcich stavieb, 

- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

- správa a údržba bytového a nebytového fondu.


Okrem hlavnej činnosti ponúkame 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a rôznych služieb 

- údržbu motorových vozidiel 

- výrobu strojov a zariadení pre všeobecné účely

- výrobu a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu